رنگ مقاوم به حرارت
این رنگ بر پایه سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است. وجود آلومینیوم در کنار رزین سیلیکون به همراه افزودنی های دیگر باعث شده است این رنگ ها مقاومت بسیار خوبی در شرایط محیطی و محیط های صنعتی مرطوب و … داشته باشد. مقاومت حرارتی آنها بسیار خوب و عالی و جهت پوشش مخازن، رادیاتور ها ، شبکه های گاز رسانی، سطوح در مجاورت حرارت و … کارایی بسیار عالی دارد.

رنگ مقاوم حرارتی

رنگ مقاوم حرارتی

انواع رنگ مقاوم حرارتی: