نحوه ی انتخاب رنگ کفپوش اپوکسی

انتخاب رنگ کفپوش اپوکسی

زمانی که یک پروژه اپوکسی سه بعدی در حال برنامه ریزی است کمترین زمان برای انتخاب رنگ صرف میشود زیرا توجه به خواص مکانیکی و شیمیایی ما را از اهمیت انتخاب رنگ مناسب غافل خواهد کرد. رنگ معمولا نادیده گرفته می شود درحالی که این فاکتور بسیار در کفپوش اپوکسی موثر است.

رنگ کفپوش اپوکسی

رنگ کفپوش اپوکسی

عواملی که بر انتخاب رنگ اپوکسی موثر هستند

می خواهیم برخی از عواملی که بر انتخاب رنگ اپوکسی کف موثر هستند را بررسی کنیم  همیشه سعی بر آن است که نوع فعالیت درک شود مثلا در انبار آرد استفاده از رنگ سفید یا در پارکینگ استفاده از رنگ خاکستری که مانع از دیده شدن رد ترمز جای چرخ میشود یا مثلا در یک قصابی رنگ قرمز مانع از دیده شدن خون میشود.

رنگ روشن

استفاده از رنگ روشن برای زیرزمین یا مناطقی که نورگیر هستند توصیه می شود همچنین رنگ روشن باعث می شود فضا روشن تر به نظر برسد و بزرگتر دیده شود همچنین می تواند در هزینه های روشنایی صرفه جویی کند.

شناخت رنگ ها

نکته بعدی این است که باید رنگها را بشناسید یعنی مثلاً چند نوع رنگ سفید وجود دارد از سفید شیری تا سفید براق که چیزی که در سطح به نظر می رسد با چیزی که روی کار جلوه می کند متفاوت است همچنین رنگ روشنایی نیز بسیار موثر است  همچنین فاکتور دیگر نحوه انعکاس تصاویر دیوار و سقف بر روی کف پوش است  اکثر معمارها تمایل دارند که از رنگ سفید استفاده کنند چون این رنگ زیبایی کار آنها را چند برابر می کند ولی از طرفی رنگ سفید زود کثیف می شود و باید سریع شسته شود و این کار باعث زرد شدن آن میشود و باعث خراشیدگی می شود برای سطوح سفید بهتر است که از مواد با مقاومت سایش بالا استفاده شود.

رنگ تیره

استفاده از رنگ های تیره بیشتر برای نمایش انعکاس به کار میرود ولی این رنگ ها گرد و غبار را نشان می دهند در نتیجه استفاده از رنگ های تیره برای مناطق گرم و خشک یا مناطق که گرد و غبار فراوان است انتخاب خوبی محسوب نمی شود.