رنگ مقاوم به حرارت
این رنگ بر پایه سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است. وجود آلومینیوم در کنار رزین سیلیکون به همراه افزودنی های دیگر باعث شده است این رنگ ها مقاومت بسیار خوبی در شرایط محیطی و محیط های صنعتی مرطوب و … داشته باشد. مقاومت حرارتی آنها بسیار خوب و عالی و جهت پوشش مخازن، رادیاتور ها ، شبکه های گاز رسانی، سطوح در مجاورت حرارت و … کارایی بسیار عالی دارد.

انواع رنگ ھای سیلیکونی

۱. رنگ سیلیکونی ٢٠٠ درجه ZAPCO TOP 391
۲. رنگ سیلیکونی ٢۵٠ درجه ZAPCO TOP 392
۳. رنگ سیلیکونی ۴٠٠ درجه ZAPCO TOP 393
۴. رنگ سیلیکونی ۶٠٠ درجه ZAPCO TOP 394
۵. پرایمر زینک اتیل سیلیکات ZAPCO PRIME 191
۶. تینر سیلیکونی ZAPCO THINN 50
۷. تینر شست و شوی اتیل سیلیکات ZAPCO THINN 51