سیستم پیشنهادی جهت سطوح خارجی لوله های فولادی مدفون در خاک ( EPOXY)

 

لوله های فولادی مدفون در خاک

لوله های فولادی مدفون در خاک

  • درجه آماده سازی سطح حداقل Sa 2.5
  • میزان پروفایل سطح ۴۰ تا ۶۰ میکرون
  • Zapco Prime102 پرایمر زینک ریچ اپوکسی ۷۵ میکرون
  • Zapco Top303 HB رنگ رویه کولتار اپوکسی ۴۰۰ تا۴۵۰ میکرون