ملات ضد اسیدی

ملاتی ضد اسیدی بر پایه سیلیکات پتاسیم همراه با مواد نگهدارنده در برابر خورندگی اسیدی می باشد. که در محل های در معرض تماس با کلیه اسید های قوی (به استثناء اسید فلوئیدریک) دمای بالا شستشوی ملایم با آب و همچنین مایعات قلیایی ضعیف ، مقاومت خوبی دارد.

(ثبوت ملات ضد اسید در مقابل مواد شیمیایی مختلف در جدول شماره ۱ ضمیمه می باشد.)

 

  • مشخصات ظاهری ملات

 

این ملات دو جزئی و بصورت پودر مایع می باشد که با نسبت ۱ واحد وزنی مایع و ۳ واحد وزنی پودر با هم مخلوط میگردد. در صورتی که ملات با غلظت کمتر مورد نیاز باشد می توان نسبت پودر به مایع را به تناسب غلظت مورد نیاز کاهش داد تا ملات روان تر تهیه گردد. لذا نسبت مصرف کمتر از ۵/۲ قسمت پودر به قسمت مایع مجاز نمی باشد.

از آب به عنوان حلال برای پاک کردن سطوح کار از ملات ضد اسید قبل از خشک شدن کامل می توان بهره برد.

 

 

 

  • POT LIFE  زمان سفت شدن ملات

مدت زمان سفت شدن این ملات با دمای محیط ۲۳ درجه حدود ۳۵ دقیقه می باشد، کاهش و یا افزایش دمای مذکور در سرعت عمل POT LIFE موثر می باشد.

 

  • CURING TIME– زمان گیرایی و بهره برداری

از سطوح کاشی شده با این ملات پس از ۴۸ ساعت می توان استفاده کرد، اما جهت بهره برداری از این سطوح در مقابل مواد شیمیایی می بایستی ۸ روز به آن زمان داد.

لازم به ذکر است که ملات فوق، خواص شیمیایی خود را پس از ۲۸ روز از تاریخ نصب کاشی و یا آجر ضد اسیدی بطور کامل بدست می آورد.

  •  

منحنی سیر صعودی مقاومت ملات:

 

 

  • ملات را می توان در مورد زیر به کار گرفت:

از ملات  ضد اسیدی kA700 می توان در مخازن، کانالها و حوضچه هایی که در معرض اسید های مختلف و یا بخارات اسیدی قرار دارند مانند: اتاق های باطری، سالن های تولید و نگهداری اسید، نیروگاهها، پتروشیمی ها، صنایع لبنی، سالن های آبکاری و… بهره برد.

 

  • انبارداری ملات

پودر ضد اسیدی در صورت نگهداری در انبار سقف به مدت نا محدود قابل نگهداری می باشد، مایع ضد اسید را نیز در صورت عدم نگهداری آن در دمای کمتر  و جلوگیری از یخ زدگی می توان بصورت نا محدود نگهداری گردد.

 

 

 

  • ملات ضد اسیدی

جهت نصب و بند کشی و آجر های ضد اسیدی

ملات ضد اسیدی KA700 دو جزئی و بر پایه سلیکات پتاسیم و هاردنر ضد اسیدی مخصوص می باشد. از این ملات در نصب و بندکشی کاشی های ضد اسیدی در محل هایی که در معرض مقابله با مایعات اسیدی قوی، دمای بالا، شستشو ملایم با آب و مقابله با مایعات قلیایی ضعیف مطرح باشد، استفاده می گردد.

این ملات در محیط های قلیایی ضعیف تا دمای  مقاوم می باشد.

این ملات در مقابل کلیه اسید های قوی ( به استثنای اسید فلوئیدریک) و همچنین محیط های خنثی ( شستشو با آب) مقاوم می باشد.

 

  • نحوه کاربرد ملات ضد اسیدی

ملات فوق بصورت دو جزئی ( مایع و پودر) مورد استفاده قرار می گیرد نسبت اختلاط این ملات ۱ به ۳ می باشد.

این ملات روی سطوح فلزی و بتنی بدون واسطه نیز قابل اجرا می باشد. اما اجرای لایه ممبران اپوکسی بدلیل محافظت سطوح از نفوذ مایعات مایعات با بخارات شیمیایی ضروری می باشد و در اعمال این لایه قویا توصیه می گردد. بهتر است لایه ممبران با کاربرد اپوکسی ضد اسید (ACID PROOF EPOXI LINING) ایجاد و برچسب نوع و غلظت مواد شیمیایی و دمای محیط با ضخامت های ۱ تا ۳ میلیمتر اعمال می گردد.

پرایمر اپوکسی