مشخصات عمومی محصول :

پرایمر زینک اتیل سیلیکات به صورت دو جزیی بوده و به دلیل ایجاد باند شیمیایی قوی با سطح فلز آهن در سیستمهای با قابلیت بالا استفاده می شود و دارای خصو صیات ذیل می باشد.

  • چسبندگی عالی به سطح فلز تمیز
  • مقاومت عالی در برابر عوامل خوردگی جوی
  • مقاومت عالی در برابر حلالها
  • مقاومت دمایی آن تا ۴۲۰ درجه سانتی گراد می باشد

پرایمر زینک اتیل سیلیکات در سیستمهای رنگ اپوکسی و پلی اورتان و درمحیطهای خورنده صنعتی  استفاده می شود.

 به دلیل تشکیل نمکهای روی در هوای آلوده بایستی از رنگ رویه در سیستم استفاده نمود .

آماده سازی سطح پرایمر زینک اتیل سیلیکات :

سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گردو غبار  روغن و گریس و غیره تمیز نموده وسطح را  تا   تمیزی استاندارد Sa3-Sa2.5    سند بلاست نمود . پروفایل مورد نیاز برای اجرای این پرایمر ۲۵-۵۰ میکرون می باشد.

طریقه کاربرد پرایمر زینک اتیل سیلیکات :
برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:

  • اسپری با هوا 🙁  فشار ۳-۴ اتمسفر) (دهانه نازل mm4.2-1.8 )
  • اسپری بدون هوا 🙁  فشار۶-۷ اتمسفر) (دهانه نازل ۰٫۴۸-۰٫۶۳mm )
  • غلتک
  • قلم مو (برای سطوح کوچک)

مشخصات فیزیکی پرایمر زینک اتیل سیلیکات :

فام :  طوسی
براقیت : مات
درصد حجمی مواد جامد : ۲±  ۶۲
دانسیته رنگ و هاردنر در دمای۲۵ : .۰۵ ± ۲٫۷۵
پوشش تئوری : ۸٫۷۵ m2/lit (70 µ D.F.T)
زمان خشک شدن در دمای ۲۵  :
زمان خشک شدن سطحی: ۱۰-۲۰  دقیقه
زمان خشک شدن برای جابجایی: ۴-۲ ساعت
زمان خشک شدن کامل:  ۵ روز
عمر مفید بعد از اختلاط در دمای ۲۵: ۴ ساعت
زمان اعمال لایه بعدی در دمای ۲۵ : حداقل۳ ساعت
زمان انبارداری:  درظروف اصلی و دمای
۲۵-۵ درجه سانتی گراد  به مدت ۲ ماه می باشد (در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود)

طریقه مصرف پرایمر زینک اتیل سیلیکات :

ابتدا لاک  را جداگانه همزده و پودر روی را به آرامی در حال همزدن  با توجه به درصد اختلاط ذکر شده  بر روی لیبل به لاک  اضافه نموده و همزده تا کاملا یکنواخت شود بعد از ۲۰ دقیقه با توجه به نوع  پاشش تینر را به آن اضافه نموده و آنرا همزده تا یکنواخت و آماده مصرف شود .
با توجه به عمر مفید بعد از اختلاط باید مقداررنگی  را که در این مدت زمان  می توان مصرف نمود را با هم مخلوط نمایید . دقت شود در طول پاشش رنگ آن را به طور مداوم جهت جلوگیری از ته نشین شدن پودر روی همزد .

  • دقت شود ضخامت فیلم خشک بالاتر از ۸۰ میکرون  به دلیل خاصیت  mud cracking   آن نشود
  • دمای محیط برای رنگ آمیزی  ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد باشد. دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حد اقل ۳ درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰% باشد .و سطح عاری از یخ و رطوبت باشد .