کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید محصولی بدون لعاب است که به خاطر استحکام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (به جز HF یا اسید فلوئوریدریک) مورد توجه میباشند. گفتنی است که مقاومت شیمیایی کاشی ضد اسید در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.رنگ بدنه کاشی های ضد اسید معمولا سفید میباشد.

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید و ویژگی های آن

  1. ویژگیهای ظاهری کاشی ضد اسید
  2. ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاشی ضد اسید
  3. ویژگیهای شیمیایی کاشی ضد اسید

ویژگی های ظاهری

ویژگی های کاشی های ضد اسید شامل شکل کاشی، اندازه ها و ضخامت بوده که محدودیتها و شرایط مربوط به هر یک از این ویژگیها در کاشی های ضد اسید به شرح زیر است :

شکل کاشی ضد اسید :

کاشی های ضد اسید معمولا به شکل چهارگوش (مربع یا مستطیل) می باشند ولی محدودیت خاصی از این نظر وجود ندارد. فقط کاشی هایی که به شکل های دیگر می باشند باید کلیه ویژگیهای استاندارد کاشی های ضد اسید را داشته باشند.

این استاندارد برای کلیه ی قطعات ضد اسید از جمله قطعات مخصوص لبه ها و کناره ها و همچنین قطعاتی با شکل های خاص که در مخازن بکار میروند از نظر شکل و اندازه محدودیت خاصی قائل نمی شود ولی از نظر اندازه ها و رواداری های مربوطه بایستی با توجه به اندازه های اسمی هر یک کد توسط سازنده تعیین می گردد و با توجه به اندازه ها و رواداریهای کاشی های هم اندازه شرایط ذکر شده در این استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی قطعات ضد اسید ی که به اشکال غیر از چهار گوش می باشند بایستی کلیه ویژگیهای منظور شده در استاندارد کاشی های ضد اسید را دارا باشند.

ویژگی های فیزیکی و مکانیکی

در کاشی ضد اسید این ویژگیها شامل جذب آب، مقاومت خمشی، سختی سطح، مقاومت در برابر سایش ،مقاومت در برابر شوکهای حرارتی و مقاومت در برابر یخ زدگی می باشند.

کاشی ضد اسید و ویژگیهای شیمیایی آن :

کاشی ضد اسید درتماس با مواد شیمیایی اسیدی مقاوم هستند که مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید

بسته بندی و نشانه گذاری کاشی های ضد اسید (مشخصات) :

کاشی ضد اسید باید دارای بسته بندی مناسب بوده و روی بسته آن اطلاعات و مشخصات زیر ثبت گردد:

نام کاشی ضد اسید و علامت کارخانه سازنده
نشانه ((ک – ض))
جمله ساخت ایران
اشاره به شماره این استاندارد و ضد اسید بودن کاشی
کد محصول
اندازه ها و ضخامت کاشی های ضد اسید
اطلاعات دقیق تعداد و مساحت تقریبی کاشی های ضد اسید موجود در هر بسته باید به زبان فارسی نوشته شده و سازنده مجاز است علاوه بر آن اطلاعات را به یک زبان خارجی نیز روی بسته بندی ثبت نماید.
روش آزمون میزان مقاومت اسیدی کاشی ضد اسید :
وسایل لازم :

خشک کن
ترازوی دقیق با دقت ۱۰۰ گرم
خردکن فکی
الکهای ۶۳۰۰ میکرون (۶/۳۰ mm) و ۴۷۵۰ میکرون (۴/۷۵mm)
اجاق برقی
لرزاننده مکانیکی
دسیکاتور
مواد لازم :

اسید سولفوریک ( ۷۸% ۶۰ B,SPgr =1.706وزنی)

تهیه آزمونه :

کاشی ضد اسید مورد آزمون بایستی توسط خردکن فکی خرد گردند.دانه بندی مواد خرد شده باید به نحوی باشد که شامل مواد باقیمانده روی الک ۶۳۰۰ میکرون (درشت ترین دانه ها) و عبور کرده ازالک ۴۷۵۰ میکرون (کوچکترین دانه ها ) گردد.

پس از تهیه حدود ۱۰۰۰ گرم نمونه با دانه بندی مشابه شرایط بالا لازم است نمونه به کمک الکهای لرزان شماره ۳ (۶۳۰۰ میکرون) و شماره ۴ ( ۴۷۵۰ میکرون) به مدت۱۵دقیقه الک گردد. سپس مواد باقیمانده روی الک شماره ۴ (که از الک شماره ۳ عبور کرده) کاملا مخلوط شده و ۲ نمونه ۵۰گرمی از این مواد مخلوط شده مذکور برداشته شود. این نمونه ها باید به مدت نیم ساعت داخل خشک کن و در دمای ۱۲۰درجه سلسیوس خشک شود.

روش کار :

هر یک از نمونه های ۵۰گرمی بادقت ۰/۰۱گرم وزن شده و بهمراه ۲۵۰ میلی لیتر اسید سولفوریک داخل بشر ریخته شود. آنگاه محتویات بشر بمدت ۴۸ساعت روی اجاق برقی قرار گرفته تا به آرامی عمل جوشش صورت گیرد. سپس محتویات بشر خنک شده و از صافی عبور داده شود.

آنگاه ۲۵۰میلی لیتر آب به محتویات بشر اضافه شود و پس از اینکه بمدت ۱۰دقیقه جوشانده شد از همان صافی قبلی عبور داده شود. این عمل شستشو ۲ مرتبه تکرار گردد و در مرحله بعد کلیه محتویات بشر از داخل صافی عبور داده شود صافی بهمراه محتویات آن داخل یک خشک کن در درجه حرارت ۱۲۰Cخشک شده و سپس در دسیکاتور قرار گرفته تا خنک گردد. مواد بجا مانده در صافی به کمک برس بطور کامل تخلیه گردیده و با دقت ۰/۰۱گرم وزن شود.