بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت سوم

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت سوم)

نتایج و بحث (ادامه) مقادیر SFE تقریبا برای همه نمونه ها یکسان است. اگر چه، می توان مشاهده کرد که شرایطی که در آن کمترین WCA و بالاترین SFE بدست آمد؛ نمونه آزمایش شده با DBD در ۳۰ کیلو ولت (۱۶ دقیقه) بود. افزایش SFE باعث بهبود رطوبت سطح می شود. بنابراین، تغییرات سطح با…

بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت دوم

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت دوم)

بهبود چسبندگی در رنگ پلی یورتان در این مطالعه پلاسما با یک منبع تغذیه AC  (Minipuls 4، GBS Elektronik، Dresden، Germany) با ولتاژ ۱۹ کیلو هرتز و ولتاژ اعمال شده ۸ kVp-p و ۱۲ kVp-p تولید شد. قدرت تفکیک شده با استفاده از تکنیک Lissajous  (یک قطعه ولتاژ شارژ)، با مقادیر مربوط به ۴.۰ +…

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی امکان سنجی قسمت دوم

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی: امکان سنجی (قسمت دوم)

نتایج کابرد خاکستر در رنگ ترافیکی پنج نوع رنگ در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند: رنگ ترافیکی زرد استاندارد NDOR و چهار رنگ دیگر ترافیک نفت و آلیاژ زرد رنگ مخصوص به دو شرکت مختلف (که در اینجا به عنوان P-S و Y-M نامیده می شوند). شرکت های رنگ هر دو رنگ های مشابهی…