انتخاب رنگ مقاوم حرارتی

رنگ های مقاوم در برابر حرارت، انواع و کاربرد ها (بخش دوم)

گزینه های رنگ سرامیکی پوشش سرامیکی به دلیل خواص مقاوم در برابر گرما، به خوبی شناخته شده است و همچنین به طور گسترده، در مکان هایی با ماشین آلات و تجهیزات دما بالا، مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع، بسیاری از قطعات ماشین آلات دما بالا، از مخلوط سرامیکی و مخلوط هایی با دیگر…