انواع کفپوش اپوکسی

انواع سیستم های صنعتی کفپوش اپوکسی و کاربرد آن ها

اپوکسی اصطلاحی است که برای معرفی نوعی از مواد و مصالح و کاربرد آن ها استفاده می شود. سیستم های اپوکسی بر اساس ترکیبی از رزین ها و سفت کنندها ساخته می شوند. رزین و سفت کننده وقتی با یکدیگر ترکیب می شوند، یک ماده محکم پلاستیکی را میسازند. ماده نهایی ترکیبی است مستحکم، بادوام…