استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی امکان سنجی قسمت دوم

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی: امکان سنجی (قسمت دوم)

نتایج کابرد خاکستر در رنگ ترافیکی پنج نوع رنگ در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند: رنگ ترافیکی زرد استاندارد NDOR و چهار رنگ دیگر ترافیک نفت و آلیاژ زرد رنگ مخصوص به دو شرکت مختلف (که در اینجا به عنوان P-S و Y-M نامیده می شوند). شرکت های رنگ هر دو رنگ های مشابهی…

رنگ ترافیکی

استفاده از خاکستر به عنوان رنگ معدنی در رنگ های ترافیکی: امکان سنجی (قسمت اول)

امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی این مقاله یک مطالعه امکان سنجی تلاش مشترک بین اداره راه نبراسکا (NDOR)، شرکت برق آمریکا و FHWA است. هدف مطالعه این است که امکان استفاده از خاکسترهای هوا در رنگ بندی ترافیکی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه یک آزمایش اولیه برای بررسی امکان استفاده…

WhatsApp Image 2018 11 06 at 3.58.39 PM 2

رنگ های صنعتی و نیمه صنعتی

رنگ های نیمه صنعتی و کاربرد آن ها رنگ های صنعتی و نیمه صنعتی رنگ های نیمه صنعتی ساختمانی تزئینی  عمدتا بر سه گروه پایه تعریف می شوند ۱– رزین پلی وینیل استات به فرم ترمو پلاست (آب پایه) ۲– رزین اکریلیک فرم ترموپلاست آب پایه ۳- رزین آکسید (لانگ اویل) به فرم ترموست طبقه بندی رنگ…