پرایمر اپوکسی

درباره رنگ زینک ریچ اپوکسی

پوشش زینک ریچ پوشش غنی از روی یک پوشش است که حاوی درصد زیادی گرد روی است که در تماس مستقیم با فولاد قرار می گیرد، رنگ زینک ریچ اپوکسی برای محافظت از سطوح فولادی و برای جلوگیری از خوردگی استفاده می شوند برخلاف رنگ های معمولی  ویا اپوکسی ها که می توانند برای جلوگیری از خوردگی…