اپوکسی و پلی اورتان

کاربردهای رنگ پلی یورتان چیست؟

کاربردهای رنگ پلی یورتان چیست؟َ مشخصات فنی: براقیت:بر اساس سفارش    تعداد اجزاء: دو جزئی  نوع رزین:اکریلیک هیدروکسیل دار ضخامت فیلم خشک پیشنهادی:۷۰-۵۰ میکرون زمان خشک شدن سطحی:حدود ۱ ساعت در دمای ۲۵ زمان خشک شدن عمقی: حدود ۴ ساعت در دمای ۲۵ زمان خشک شدن کامل:۷ روز طول عمر مفید مخلوط رنگ و هاردنر: ۸ ساعت در دمای ۲۵ نوع تینر…