بهبود چسبندگی رنگ پلی اورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک قسمت سوم

بهبود چسبندگی رنگ پلی یورتان در آلیاژ آلومینیوم توسط جت پلاسما و تخلیه محافظ دی الکتریک (قسمت سوم)

نتایج و بحث (ادامه) مقادیر SFE تقریبا برای همه نمونه ها یکسان است. اگر چه، می توان مشاهده کرد که شرایطی که در آن کمترین WCA و بالاترین SFE بدست آمد؛ نمونه آزمایش شده با DBD در ۳۰ کیلو ولت (۱۶ دقیقه) بود. افزایش SFE باعث بهبود رطوبت سطح می شود. بنابراین، تغییرات سطح با…