13025

چگونه از رنگ اپوکسی استفاده کنیم

رنگ اپوکسی یک رنگ سخت  است که بر پایه آب است و تقریبا در هر سطحی، از دیوارها و سقف‌ها گرفته تا کف و پلکان قابل‌استفاده است. رنگ اپوکسی نیز شدیدا در برابر خراش دادن و چریدن مقاوم است به این معنی که با فرسایش عمومی و پارگی در زندگی روزانه آسیب نخواهد دید. استفاده…