12655555

پوشش های غنی از زینک ریچ (بخش سوم)

بررسی تاثیر هم افزایی اولیه بر زینک ریچ با سیستم CARC شکل زیر یک صفحه را از قبل و بعد از تمیز کردن خوردگی برای تجزیه و تحلیل را نشان می دهد. میزان تخریب اندازه گیری شده و در سطح پوشش به راحتی می توان با استفاده از مقدار کنترل شده اندازه گیری و تعیین…

34405555 1

پوشش های غنی از زینک ریچ (بخش دوم)

کنترل خوردگی برای فولاد با درجه مقاومت بالا در مقاله ۲۰۰۲ کنفرانس بین المللی سرویس جلوگیری از خوردگی ایجاد شد که با “ارزیابی پرایمرهای غنی از زینک ریچ و کاربرد آنها در سیستم های نظامی ارتش، استفاده می کرد”. رنگ زینک ریچ کل سیستم CARC را پوشش می دهند که برای استفاده در وسایل نقلیه…

301555555555

پوشش های غنی از زینک ریچ (بخش اول)

پوشش های غنی از زینک ریچ و بررسی اینکه چگونه کار می کنند. پوشش های غنی از زینک ریچ در صنایع و بخش های مختلف، برای حفاظت از زنگ زدگی مواد فولادی مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال از پوشش (روکش) زینک ریچ در بزرگراه ها و زیرساخت ها و همچنین برنامه های صنعتی خودرو…